Bu korku uzun süreli ilişki kurmaktan kaçınmak, verilen kararlara bağlı kalamamak gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

 

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Çeşitleri Nelerdir?

Gamofobiye sahip kişilerin tepki verdikleri ilişki biçimleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Duygusal İlişkiler: Bağlanma korkusu yaşayan kişiler, bireysel ilişkilerde duygusal bağ kurmaktan ve bu ilişkinin ortaya çıkarabileceği risklerden endişe edebilirler. Özellikle bağlanma korkusu olan erkek bireyler artan sorumluluklar, bağımsızlık kaybı ve beklentileri karşılayamama korkusu sebebiyle evlilik konusunda tereddüt edebilir.

Sosyal İlişkiler: Bağlanma fobisi yeni insanlarla tanışmak ve sosyal aktivitelere katılmak gibi deneyimlerden uzak kalmaya sebep olabilir. Sosyal izolasyona bağlı olarak yalnız kalma durumuyla karşı karşıya kalınır.

Profesyonel İlişkiler: İş yaşamında bir ekibe katılmak ve işbirliği yapmak bağlanma fobisi olan kişiler için zor bir süreçtir. Bu durum kariyer gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Bağlanma fobisine sahip kişiler gelecekleri hakkında karar verme durumu söz konusu olduğunda problem yaşayabilirler. Kariyer seçimi yapmak, yaşayacak bir yer seçmek gibi uzun vadeli planlara bağlı kalmak kaygı ve strese neden olabilir.

 

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Neden Olur?

Bağlanma korkusu geçmişte yaşanmış travmatik olaylar, güven eksikliği, reddedilme ve özgürlüğünü kaybetme korkusu gibi nedenlerden kaynaklanır.

 

İlişkilerle ilgili travmatik deneyimler bağlanma fobisinin en önemli sebepleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra çocukluk döneminde ebeveynlerle sağlıklı bir duygusal bağ kurulamaması, aşırı koruyucu ve kontrolcü yetiştirme tarzı bağlanma korkusunun temel nedenleri arasında yer alabilir.

 

Gamofobi bir olay veya kişi tarafından uyarılma yoluyla ortaya çıkar. Bağlanma korkusunun neden olduğu faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 

Kişilik yapısı

İmposter sendromu (özgüven eksikliği)

Bağımsızlık arzusu

Çocukluk travmaları

Ebeveyn uyumsuzluğu

Yüksek boşanma oranları

Toksik ilişki yaşama kaygısı

Kontrolü kaybetme endişesi

Kültürel ve dini baskılar

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Belirtileri Nelerdir?

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Belirtileri Nelerdir?

 

Bağlanma korkusu belirtileri psikolojik ve fiziksel olmak üzere iki farklı kategoride sınıflandırılabilir.

 

PSİKOLOJİK BELİRTİLER

Düşük benlik saygısı

Kendinden şüphe duyma

Hayattan tatmin eksikliği

Yoğun kaygı

Korku

Panik atak

Kaçınma

FİZİKSEL BELİRTİLER

Baş dönmesi ve sersemlik

Hiperhidroz (aşırı terleme)

Dispne (nefes darlığı)

Kalp çarpıntısı

Mide rahatsızlığı ve hazımsızlık

Baş ağrısı ve kas gerginliği

Erektil disfonksiyon

Bulantı

Titreme

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) İlişkilere Nasıl Zarar Verir?

Bağlanma korkusu olan erkek veya kadın bireyler geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerden kaçınmak için ilişkilerinde savunmaya geçebilirler. Bu, kişinin kendini koruma içgüdüsüyle ilişkilerde daha benmerkezci bir yaklaşım sergilemesine neden olabilir.

 

Buna bağlı olarak etrafındakileri daha fazla kontrol etme ve ilişkilerde duygusal bağlantı kuramama durumu ortaya çıkar.

 

Tek başına yaşama isteği, ilişkinin bitme korkusunun olması, ilişki içerisinde olduğu kişiyle temastan kaçınma gibi düşünce ve davranışlar partneri de olumsuz etkileyebilir.

 

Bu durum karşısındaki kişide değersizlik hissi yaratarak ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

 

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Nasıl Yenilir?

Bağlanma korkusu, genellikle kişinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmayacağı veya reddedileceği endişesiyle ortaya çıkar. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bağlanma korkusunu yenmek için aşağıdaki öneriler göz önünde bulundurulabilir:

 

Uzman psikiyatrist ile konuşma: Bağlanma korkusunu aşmak için uzman bir terapist veya danışmanla konuşmak etkili olabilir. Uzman psikiyatrist korkularınızın nedenini anlamaya ve bununla başa çıkmak için stratejiler geliştirmenize yardımcı olur.

Olumsuz düşünceleri tanımlama: Olumsuz düşünceleri olumlu ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmek bağlılık korkusunu yenmeye katkı sağlayabilir.

Stres ve kaygıyı yönetme: Bağlanma korkusuyla ilişkili stres ve kaygıyı azaltmaya yönelik olarak diyafram nefesi, yoga ve meditasyon gibi teknikleri uygulamak fayda sağlayabilir.

Kademeli maruz kalma terapisi: Kendinizi korktuğunuz duruma maruz bırakmak korkularınızın üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Duyguları iletme: Duygularınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmak destek ve anlayış almanızı sağlayabilir.

Self-care pratiği: Diyet yapmak, yeterince uyumak, egzersiz yapmak zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.

 

Bağlanma Korkusu ( Gamofobi) Tedavisi

Gamofobinin altında yatan sebepler ve bağlanma korkusu belirtileri göz önünde bulundurularak bir tedavi yöntemi belirlenir. Bağlanma Korkusu tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

 

Bilişsel davranışçı terapi: Bu terapi türü kişilerin düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamasına odaklanır. Bireylerin stres ve kaygı gibi durumları yönetmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilecek popüler bir terapi şeklidir. Terapist bağlılıkla ilgili olumsuz düşünce ve inançları belirlemesine yardımcı olarak bu bireylerin daha olumlu düşünme yolları geliştirmelerine katkı sağlar.

Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme: EMDR, sesler ya da titreşim yoluyla beynin sol ve sağ yarım kürelerini uyararak çalışır. Bu yöntem travma yaşamış insanların sıkıntı ve kaygılarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi: Selektif serotonin geri alım inhibitörleri ile yapılan ilaç tedavisi, beyindeki kimyasal serotonin seviyelerinde artış sağlayarak bağlanma fobisi semptomlarını azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Bağlanma fobisi, kişilerin sağlıklı bir ilişki kurmasının önüne geçerek yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple bağlanma korkusuna sahip kişilerin profesyonel destek alması sağlıklı bir ilişki kurması açısından önemlidir.

 

Bağlanma Korkusu İle İlişkili Hastalık ve Fobiler

Bağlanma korkusu bireylerin ilişkilerinin yanı sıra zihinsel sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.

 

Bazı hastalık ve fobi çeşitleri bağlanma korkusu olan kişilerde daha yaygın olarak görülebilir. Bağlanma korkusunun ilişkili olduğu hastalıklardan bazıları şunları içerir:

 

Sosyal anksiyete bozukluğu: Başkaları tarafından yargılanmaktan korkan bu bireyler sosyal ortamlarda yoğun endişe duyarlar. Bağlanma korkusu olan bireyler de sosyal ortamlardan uzak durarak bu korkularıyla başa çıkmaya çalışabilirler.

Travma sonrası stres bozukluğu: Travma yaşamış kişiler kendilerini korumanın bir yolu olarak bağlılık korkusu geliştirebilirler.

Yaygın anksiyete bozukluğu: Yaygın anksiyete bozukluğu, aşırı endişe ve kaygı duygularıyla karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Gamofobiye sahip kişilerin ilişkilerinde yaşadıkları belirsizlik ve güvensizlik gibi duygular anksiyeteyi tetikleyebilir.

Kaçıngan kişilik bozukluğu: Gamofobi ve kaçıngan kişilik bozukluğuna sahip kişiler sosyal ortamlardan ve ilişkilerden kaçınma eğilimi gösterirler.

Depresyon: Bağlanma korkusunun neden olduğu duygular uzun süre devam etmesi genel ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Gamofobiye sahip bireylerde ayrıca şu fobi türleri görülebilir:

 

Filofobi (aşk korkusu)

Pistantrofobi ( güvenme korkusu)

Genofobi (cinsel yakınlık korkusu)

Otofobi ( yalnız kalma korkusu)

 

BAĞLANMA KORKUSU HASTALIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Bağlanma fobisi psikiyatri kliniklerinde uzman psikoterapist veya psikiyatristler tarafından tedavi edilir. Alanında uzmanlaşmış terapistler korkularınızdan kurtulmanız için gereken tedaviyi uygulayarak yaşam kalitenizi yükseltmenize yardımcı olabilir.

 

BAĞLANMA KORKUSUNU YENMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Yaşamınıza, geçmişinize, kişisel özelliklerinize ve ilişki beklentilerinize dair detaylı ve objektif değerlendirmeler yapabilmek için psikolojik destek alınabilir. Bağlanmakla ilgili korkularınızın asıl sebeplerini tespit etmek, çözüm sürecinde önemli bir adım atmanıza katkı sağlayabilir.

 

Kaynak: www.medicalpark.com.tr