Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilere göre; 557 bin 276 nüfusa sahip Çanakkale 2021 yılında 31 bin 210 göç aldı. 19 bin 429 göç veren kentimizin net göçü 11 bin 781 olurken, net göç hızı oranı ise 21,4 olarak açıklandı. Çanakkale’de de 2021 yılında en çok göç alma ve göç verme nedeni eğitim oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),’ İç Göç İstatistikleri 2021’ rakamlarını açıklandı. Buna göre ülkemizde 2021 yılında en çok eğitim nedeniyle göç hareketliliği yaşandı. Çanakkale’de de 2021 yılında en çok göç alma ve göç verme nedeni eğitim oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildiği belirtilerek, “Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirilmiştir. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup NKS, 2021'in temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır. Ülkemizde, iç göçe ilişkin bilgiler ADNKS'den her yıl düzenli olarak üretilmektedir. İllerin aldığı ve verdiği göç, net göç, net göç hızı, göç eden nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu vb. gibi bilgiler ADNKS'den elde edilmekte olan bilgilerdir. Her yıl üretilmekte olan iç göç istatistiklerine ek olarak,  göç eden nüfusun göç etme nedeni bilgisi de 2021 NKS kapsamında ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiştir” denildi.

2 Milyon 777 Bin 797 Kişi İller Arasında Göç Etti
TÜİK İstatistiklerine göre; ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
EN ÇOK GÖÇ ALAN İSTANBUL, EN AZ ARDAHAN
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.
EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ
Türkiye'de, 2021 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41,6'sını erkekler, %58,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
İKAMET ETTİĞİ İLDEN BAŞKA BİR İLDEKİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRAN GENÇLERİN ORANI %4,2 OLDU
Türkiye'de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3,7 iken genç kadınlarda %4,7 oldu.
 
İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16,8 ile Bayburt ve %16,7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,2 ile Şanlıurfa, %0,4 ile Şırnak ve %0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu.

EN ÇOK EĞİTİM NEDENİYLE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI
Ülkemizde 2021 yılında iller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973'ü eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.
ERKEKLERDE VE KADINLARDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM OLDU
Türkiye'de 2021 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Yine her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları eğitimden sonra en önemli göç nedenleri oldu.
EN FAZLA GÖÇ HAREKETLİLİĞİNİN OLDUĞU 20-24 YAŞ GRUBUNDA EN ÖNEMLİ GÖÇ NEDENİ EĞİTİM OLDU
Türkiye'de 2021 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 396 bin 145'i eğitim, 84 bin 531'i işe başlamak/iş bulmak ve 44 bin 95'i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.
ÇANAKKALE 31 BİN 210 GÖÇ ALDI
TÜİK istatistiklerine göre; 557 bin 276 nüfusa sahip Çanakkale 2021 yılında 31 bin 210 göç aldı. 19 bin 429 göç veren kentimizin net göçü 11 bin 781 oldu. Net göç hızı oranı ise 21,4 olarak aktarıldı.   
Haber Merkezi