Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı PCR Zorunluluğu ve İzolasyon Yurdunun Belirlenmesine ilişkin karar aldı. 

Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle aktarıldı; “Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Kovid­19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde” öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı 31.08.2021 tarih ve 13807 sayılı Genelgesi gereği; Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları, okulda görevli güvenlik görevlisi/sağlık personeli , görevli emniyet personeli , öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli ile zaruri olarak okulda bulunması gereken öğrenci velileri gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi taramalarının istenmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemleri yapmak üzere kayıt altında tutmasına,
25.08.2021 tarih ve 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı madde 2’ye ek olarak; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin? konser, sinema, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde, fuar ve festivallerin kapalı alanlarında ve tiyatro gösteri merkezlerinde ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına. Ayrıca, PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler? aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.

İlimizde izolasyon yurdu olarak İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait yurdun kullanılmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda; Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.”
 


Kaynak: Haber Merkezi