İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla yeni bir genelge yayımladı. Genelge ile Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında uygulanacak ülkeye giriş tedbirlerinin hayata geçirildiği ve genelge ile Afganistan ve Pakistan’dan gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirlerinin belirlendiği hatırlatıldı. 

'PCR TESTİ İSTENECEK'
Salgının seyrinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bakanlıkların görüşleri doğrultusunda ve genelgeler ile getirilen ülkeye giriş tedbirlerinin (Afganistan ile ilgili kısımları hariç) yürürlükten kaldırıldığı ve 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin değerlendirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:
"Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14'üncü gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır. Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacak, 10'uncu gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10'uncu günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecektir."

'12 YAŞ ALTI VE GEMİ MÜRETTEBATI MUAF'
Afganistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin de genelgelerle getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edileceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. İlk dört maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak ­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır." 

'TEST ALINIP GİTMELERİNE İZİN VERİLECEK'
Tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabileceği belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınacaklar ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacaktır. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir. Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır. Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecektir."


Kaynak: Haber Merkezi