Narsist erkek belirtileri, bireyin kendine güven duygusunun eksik olması ve içinde yaşadığı boşlukları tedavi etmek için başkalarının onayını araması eğilimleriyle kendini gösterebilir. Birey kendini sürekli olarak öne çıkarmaya çalışır, kendini fazla önemser, başkalarını manipüle etmeye çalışır ve empati eksikliği yaşar.

 

Narsist erkekler dışarıdan bakıldığında kibirli ve kendini beğenmiş olarak algılanır. Bireylerde bu ve buna benzer birçok narsist erkek davranışları görülebilir. Bu belirtileri tanımak ve uygun şekilde ele almak ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olabilir. Bu sebeple empati kurmak ve iletişimde sınırların belirlenmesi gibi önlemler narsist erkeklerle yaşanan ilişkilerdeki zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

 

Narsist erkek nedir sorusunu kişilik bozuklukları ile ilişkilendirmek mümkündür. Narsistik kişilik bozukluğunda kişi kendisine aşırı hayranlık duyar ve kendini aşırı derecede önemser. Dışarıdan bakıldığında büyük bir özgüvene sahipmiş gibi görünseler de aslında derin bir iç güvensizlik ve boşluk duygusuyla baş etmeye çalışırlar.

 

Bu yüzden narsist erkek için başkalarının onayı ve beğenisi çok önemlidir. Bu onayı ve beğeniyi sürekli ararlar, elde edemediklerinde ise kendilerini eksik ve yetersiz hissederler.

 

Her durumda kendi çıkarlarını düşündükleri için her türlü ilişkilerinde karşı tarafın duygularını anlamakta zorluk çekerler. İnsanları çıkarları için kullanabilirler. İlişkilerde narsist bir erkekle başa çıkmak zor olabilir. Partnerlerinin ihtiyaçlarını görmezden gelecekleri için yaşadıkları ilişkiler içinde sürekli olarak dengesizlik ve çatışma yaşamaları kaçınılmazdır. Empati eksikliği ve manipülatif davranışlar partnerlerin duygusal refahını tehlikeye atabilir ve ilişkide güven sorunları yaşanabilir.

 

Narsist Erkek Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Narsist erkek belirtileri dışarıdan bakıldığında anlaşılması zor bir durum olabilir. Çünkü bazı davranış biçimleri ilk bakışta zararsız gibi görünebilir. Ancak narsist erkek davranışları iyi gözlemlenmesi gereken bir durumdur. Belirli işaretleri tanımak ve sağlıklı sınırlar koymak kişinin duygusal dengesini koruması için önemlidir. Narsist erkek belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

Narsist erkekte kendini kusursuz görme ve hatalarını kabul etmekte direnme eğilimi vardır. Kendi hatalarını görememe eğilimleri yüksek olduğu gibi hatalarını içsel olarak bilseler de kabul etmekte zorlanırlar. Kendilerinin kusursuz olduğunu düşünürler veya dışarıya öyleymiş gibi davranırlar.

Sürekli olarak kendini öne çıkarma eğilimleri vardır. Tüm dikkatlerin üzerinde olmasını isterler. Övünmekten zevk alırlar. Yeni bir ortama girdiklerinde kendilerini abartılı bir şekilde tanıtırlar. Başkalarının yanındayken özel ve üstün olduklarını vurgulamaktan keyif alırlar.

Empati eksikliği en sık rastlanan belirtidir. Başkalarının duygularını anlamakta zorlanırlar. Partnerlerinin veya çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarına karşı duyarsızlık gösterirler.

Diğer insanları manipüle etme eğilimi sık rastlanan belirtilerdendir. Yaşadıkları ilişkilerde kontrolü elinde tutmak isterler ve istediği sonuca ulaşabilmek için manipülatif taktikler geliştirirler.

Kendilerini diğerlerinden üstün görürler ve başkalarını küçümserler. Kibirli ve kendini beğenmiş bir görünüme sahiplerdir.

Narsist erkekler genellikle başkalarını eleştirir ve onları aşağılarlar. Kendi egolarını güçlendirmek için başkalarının aşağıda olmasına ve küçümsenmesine ihtiyaç duyarlar.

Sürekli olarak hayranlık ve ilgi beklerler. Partnerlerinden ve arkadaşlarından onay ararlar ve devamlı olarak beğeni almak için uğraşırlar.

Narsist erkeklerin empati yetenekleri gelişmediği için başkalarının duygularını görmezden gelirler. Sadece kendi ihtiyaçlarına odaklı bir yaşamları vardır.

Diğer insanların sınırlarını ihlal etmekten çekinmezler ve diğerlerinin kişisel alanlarına saygı duymazlar. Kendi çıkarları için başkalarının sınırlarına girerler.

Yalan söyleme ve gerçeği değiştirme belirtisi gösterirler. Kendilerini överken veya başkalarını manipüle etmeye çalışırken yalan söylerler. Gerçekleri değiştirerek kendilerini suçsuz gösterme konusunda ustalardır.

Elde ettikleri başarıları ve yeteneklerini abartıya vararak vurgularlar. Diğerlerini etkilemek narsist erkekler için önemli olduğundan kendilerini üstün göstermek için sürekli olarak başarılarını ön plana sürerler.

Hatalarını kabul etmezler ve sorumluluğu başkalarının üstüne atmaya çalışırlar.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere karşı aşırı duyarlılık hatta öfkeye varan tepki gösterirler. Kusurlarını kabul etmezler ve eleştirilere karşı savunma mekanizması geliştirirler.

Başkalarının başarılarına karşı kıskançlık geliştirirler. Etrafındaki herhangi biri ilgi gördüğünde de kıskanma eğilimleri vardır. Kendi egolarını güçlendirmek için başkalarını kıskanırlar ve kıskançlık duygularını kontrol etmekte zorlanırlar.

İlişkilerinde fazla kontrolcü davranışlar sergilerler. İlişkilerinde kontrolü elde tutmaya çalışırlar ve istedikleri kontrolü sağlayabilmek için manipüle yöntemlerine başvururlar.

Narsist Erkek Belirtileri Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Narsist erkek belirtileri çeşitli yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkabilir. Birey, çocukluk döneminde aşırı övgü veya eleştiriye maruz kalması sonucu narsist özellik geliştirmiş olabilir. Aşırı övülen bir çocuk kendini sürekli olarak üstün ve özel hissetmeye başlayabilir veya sürekli olarak eleştirilen çocuk kendini sürekli olarak yetersiz hissedebilir. Bu durum sonucunda bireyde narsist özellikler ortaya çıkabilir.

 

Narsist özellikler geliştirme durumu aile içindeki sorunlar, bireyin duygusal olarak ihmal edilmesi veya istismar gibi durumların sonucu olabilir. Başarı veya başarısızlık deneyimleri de bu tip bir eğilimi tetikleyebilir. Örneğin, birey devamlı olarak başarı elde ediyor ve sürekli övgü alıyorsa kendine güveni artabilir. Kişi başarısızsa ve bu durumdan dolayı eleştiriye maruz kalıyor ve başa çıkamıyorsa yine savunma mekanizması geliştirecektir.

 

İlişkisel deneyimler narsistik özellikleri tetikleyebilir. Toksik ilişkilerde bulunmak veya duygusal olarak istismara maruz kalmak bu durumu tetikleyebilirken, ilişkide aşırı ilgi görmek de bu tip eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

Bireyin rekabetçi bir iş ortamında veya sosyal medya platformlarında kendisini sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırması, öne çıkma arzusu bir erkeğin narsistik davranışlar sergilemesine neden olabilir. Narsist erkek belirtileri bu gibi yaşanmışlıklar sonucu oluşabilir.

 

Narsist Erkek İle Olumlu Bir İletişim Sağlanabilir Mi?

Narsist erkek ile olumlu bir iletişim kurmak mümkündür. Ancak bu sabır, anlayış ve belirli stratejiler ile mümkün olabilir. Öncelikle narsist erkeğin duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmak gereklidir. Empati kurarak davranışların nedenini anlamaya çalışmanız derin bir iletişim kurmanıza ve ilişkinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

 

Kendi duygusal refahınızı korumak için net sınırlar çizmeniz gerekebilir. Kendinizi korumaya almanız ilişkinin ilerleyen süreci içinde duygusal istismara uğramanızın önüne geçecektir.

 

İletişim kurarken doğrudan ve açık bir iletişim tarzını benimsemeniz önemlidir. Duygularınızı ve sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin. Kendinizi sevin ve değer verin. Kendinize değer vermeniz narsist erkek ile kuracağınız iletişimde davranışlarından etkilenmemenizi sağlayabilir. Gerektiğinde profesyonel bir destek almaktan çekinmeyin profesyonel birinden yardım almak sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olacaktır.

 

Narsist Erkek Terapi Yöntemleriyle Nasıl Tedavi Edilir?

 

Narsist erkeğin tedavi süreci psikoterapiye dayanır. Tedavi süreci, bireyin narsistik özelliklerinin altında yatan psikodinamik nedenleri belirlemeye çalışarak başlar. Bu terapi yönteminde psikanalitik yaklaşımların kullanılması sıklıkla tercih edilir.

 

Bireyin iç dünyasında yaşadığı çatışmaları ve geçmişte yaşadığı travmaların gün yüzüne çıkarılmasını sağlar. Tedavi sürecine bireyin aktif katılması ve tedavi konusunda gönüllü olması önemlidir. Çünkü tedavi sürecinde bireyin geliştirdiği savunma mekanizmalarının farkına varması sağlanır. Bireyden bu farkındalığının sonucunda da değişmek için çaba göstermesi beklenir.

 

Birey narsistik davranış kalıpları geliştirirken hangi savunma mekanizmalarını kullandığını fark etmeyebilir. Bu terapi yönteminde bireyin kullandığı savunma mekanizmalarını algılaması sağlanarak bireyin benlik algısının gelişmesi sağlanır.

 

Örneğin, terapist terapide yansıtma tekniğini kullanabilir. Terapist bu süreçte bireyin duygularını ve düşüncelerini terapötik amaçlar için bireye geri yansıtır. Mesela, birey “Kendimi çok yalnız hissediyorum.” dediğinde, terapist “Yalnızlık hissi senin için önemli bir duygu gibi görünüyor.” Diyerek bu duyguyu geri yansıtır. Birey kendisini anlaşılmış hisseder ve böylece duygusal deneyimi derinleşir.

 

Tedavi sürecinde ilaç kullanımı nadiren gerçekleşir. Bireyde narsistik özelliklerin yanı sıra depresyon veya anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunları varsa psikiyatrist ilaç tedavisi önerebilir. Bu tarz semptomların hafifletilmesi psikoterapinin etkinliğini artırabilir.

 

Narsistik kişilik bozukluğu tedavi edilirken çeşitli psikodinamik yaklaşımlar ve psikanalitik teknikler kullanılır. Tedavi süreci, bireyin zaman içinde geliştirdiği savunma mekanizmalarının değiştirilip yerine daha sağlıklı düşünme biçimlerinin inşa edilmesi, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi için ilişki becerilerinin geliştirilmesi ve ruhsal sağlık sorunlarının iyileştirmesi gibi çeşitli tedavi yöntemlerini içerir.

 

Narsist Erkek ile İlişkide Zarar Görmemek İçin Ne Gibi Önemler Alınabilir

 

Narsist bir erkek ile birlikteyseniz zarar görmemek için alacağınız bazı önlemler vardır. Öncelikle sınırlarınızı net bir şekilde tanımlamalı ve karşı tarafa bunları açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Kendinizi korumak istiyorsanız bu sınırlara mutlaka sadık kalmalı ve asla taviz vermemelisiniz.

 

Narsist erkelerin manipülatif taktiklerine karşı empatinizi korumalısınız. Duygusal olarak kapılmaktan kaçının ve kendinizi ön plana alın. Bağımsızlığınızı önceliğiniz haline getirin. Kendinize güveninizi yüksek tutarak narsist erkeğin kontrol altına alma eğilimini bastırın ve bağımsızlığınızı koruyun. Duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunuzda güvenebileceğiniz bir destek sistemi olmalıdır.

 

Aile üyeleri, yakın arkadaşlar veya profesyonel danışmanlar gibi güvenilir kişilerden oluşan bir destek ağı duygusal refahınızı korumaya yardımcı olacaktır. Duygusal ve zihinsel sağlığınızı korumak için stresi azaltabilir, meditasyon yapabilir, hobilerinize vakit ayırabilir veya terapi gibi yöntemlere başvurabilirsiniz. İlişkinizin yoğun olduğu dönemlerde veya zarar görmeye başladığınızı hissettiğinizde zaman zaman uzaklaşma sağlamak önemlidir. Böylece kendi duygusal ihtiyaçlarınızı değerlendirebilir ve hayatınıza yeniden odaklanma sağlayabilirsiniz.

 

Narsist erkeğin manipülatif davranışları size kendinizi değersiz gibi hissettirebilir. Bu yüzden sık sık kendinize değerinizi hatırlatmalısınız. Bu önlemler narsist bir erkekle ilişkide alınan hasarı aza indirmeye yardımcı olacaktır. Kendinizi korumak için kendinize öncelik vermeli ve sınırlarınızı korumalısınız.

 

NARSİST BİR ERKEK KENDİ KENDİNE DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Narsist bir erkeğin değişmesi zorlu bir süreçtir ve tedavi yöntemleri dahi kesin sonuçlar içermez. Bazı durumlarda narsistik davranışlar üzerinde çalışarak olumlu değişiklikler sağlanabilir.

 

Narsistik kişilik bozukluğu genellikle köklerle ilişkili olduğu için uzman bir terapistten profesyonel yardım almak önemli bir adım olabilir. Narsistik davranışların temelinde empati eksikliği yattığı için süreç içerisinde empati geliştirmeye odaklanmak başkalarının duygularının önemsenmesi için iyi bir adım olacaktır.

 

Kişinin kendisine daha fazla şefkat gösterme ve başkalarına daha fazla anlayışlı davranma yeteneği artırılabilir. Sağlıklı ilişki becerileri geliştirmek diğer kişilere saygı gösterme ve onların ihtiyaçlarını önemseme yeteneğini artırabilir. Narsist bir erkeğin değişimi zaman alabilir. Psikolog ya da psikiyatrist gibi uzmanlar ile iletişime geçme konusunda yardımcı olabilirsiniz. Bu yüzden ona karşı iyi niyetle yaklaşmak ve değişim sürecinde sabırla destek olmak önemlidir. 

 

NARSİST BİR ERKEKLE İLİŞKİYİ BİTİRMENİN EN İYİ YOLU NEDİR?

Narsist bir erkekle ilişkiyi sonlandırmak zorlu bir süreç olabilir. Ancak bazı şeylere dikkat ederek sağlıklı bir yol izlemek mümkündür. Öncelikle ilişkiyi sonlandırmak için güvenli bir yer seçin. Bu ortam kamuya açık bir yer olabilir. Kendinizi güvende hissettiğinizde konuşmayı tercih edin. Duygularınızı açıkça ifade edin ve net ve dürüst olun, kararınızı tartışmaktan kaçınmayın. Narsist bir erkekle ilişkiyi sonlandırdıktan sonra uzaklaşın. Onunla teması tamamen kesin ve kendi duygusal iyiliğinize odaklanın.

 

Kaynak: www.medicalpark.com.tr