Türkiye ekonomisinin nabzını tutan ekonomik güven endeksleri, Kasım ve Aralık ayları arasında çeşitli sektörlerdeki performansı ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında %1,1'lik bir artışla 96,4 değerine ulaştı. Bu artışın öncü göstergeleri incelendiğinde, tüketici, hizmet sektörü, perakende ticaret ve reel kesim gibi sektörlerdeki güven endekslerindeki değişimler dikkat çekiyor. Aralık ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %2,6 oranında artarak 77,4 değerine ulaştı. Tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerindeki bu artış, ekonominin genel istikrarına olan güvenin yansıması olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5'lik bir artışla 116,8 değerini alarak dikkat çekiyor. Bu artışın arkasında tüketicilerin harcama eğilimlerindeki olumlu yönlü beklentilerin etkisi olduğu belirtiliyor. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Aralık ayında %0,5 oranında bir azalış göstererek 103,4 değerine geriledi. Bu durum, imalat sektöründeki belirli zorluklara veya dengesizliklere işaret edebilir ve sektördeki paydaşların dikkatle takip etmeleri gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Hizmet sektörü güven endeksi ise Aralık ayında %1,2'lik bir artışla 112,3 değerini aldı. Bu artışın, hizmet sektöründeki işletmelerin geleceğe yönelik iyimser beklentilerini yansıttığı düşünülüyor. Özellikle turizm ve benzeri sektörlerdeki toparlanma çabalarının olumlu etkileriyle birlikte, hizmet sektörü güven endeksindeki artış, ekonominin genel büyüme potansiyeline işaret ediyor. İnşaat sektörü güven endeksi ise Aralık ayında %3,3'lük bir azalışla 88,0 değerini aldı. Bu düşüş, inşaat sektöründeki belirli zorluklara veya talep koşullarındaki değişikliklere bağlanabilir ve sektör temsilcileri için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin ekonomik güven endekslerindeki bu değişimler, 2023 yılına umut verici bir başlangıç yapılacağını işaret ediyor. Ancak, sektörler arasındaki dengesizlikler ve belirsizlikler göz önüne alındığında, ekonomik paydaşların dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip etmeleri ve uygun stratejiler geliştirmeleri önem arz etmektedir.

Haber Merkezi