Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Uzm. Dr. Aslı Okan'ın başkanlığında gerçekleşen İntiharı Önleme İl Kurulu 2023/2. Toplantısı'nda önemli kararlar alarak, 2023-2025 yıllarını kapsayan İl Yerel Eylem Planı'nı oluşturdu.

 

Toplantıya paydaş üye kurum temsilcilerinin katılımıyla büyük bir ilgi gösterildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Okan, intihar önleme konusunda yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, geçmiş dönemde alınan kararların ve 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin başarılı bir şekilde sunumunu gerçekleştirdi. Önceki toplantının kararlarının uygulanabilirliği ve etkinliği üzerinde durularak, yeni stratejilerin belirlenmesine odaklandı. Toplantı, İl Yerel Eylem Planı'nın oluşturulmasıyla doruk noktasına ulaştı. Paydaş üye kurum temsilcilerinin katkılarıyla, 2023-2025 dönemini kapsayan kapsamlı bir eylem planı hazırlandı. Bu plan, intihar vakalarını önleme, farkındalığı artırma ve toplumun genel sağlığını iyileştirme amacı taşıyor. Kurul üyeleri, İl Yerel Eylem Planı'nda yer alan hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanabilir eylemlerin planlanması aşamasında etkili bir şekilde görüş bildirdi. Toplantı süresince ortaya çıkan katkılar, görüşler ve önerilerle zenginleşen eylem planı, Çanakkale'de intihar önleme konusunda kapsamlı ve etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Toplantının son bölümünde, bir sonraki İl Kurulu toplantısının planlandığı tarih olan 2024 Nisan ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıda alınan kararların uygulanabilirliği ve etkinliği üzerinde detaylı bir değerlendirme yapılacak ve gerekli revizyonlar yapılarak ilerleme takip edilecek. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu toplantıyla, toplum sağlığını güçlendirmek ve intihar vakalarını önlemek adına önemli adımlar attı. İl Yerel Eylem Planı'nın hayata geçirilmesiyle birlikte, Çanakkale, bu konuda örnek bir il olarak dikkat çekecek.

Haber Merkezi