Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Genç başkanlığında kurulan ve yeni proje fikirleri tartışmak, vizyon geliştirmek amacıyla altı yıldır faaliyet gösteren ComAgEnPlan hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, yüksek lisans öğrencileri ile uzaktan algılama ile iklim değişimi(AKİD), Coğrafi Bilgi Sistemleri-Kırsal Planlama Laboratuvarı (KP-CBS)’nda hakkında fikir alış verişinde bulundu ve öğrencilerin tasarım profillerini inceledi.

 

Prof. Dr. Levent Genç ise Uzaktan algılama ile iklim değişimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri-Kırsal Planlama Laboratuvarının yeni ve gelişmiş projeler üreteceğine değinirken aynı zamanda ComAgEnPlan ekibinin de hız kesmeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini hem yerelde hem de uluslararası alanda daha iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.

 

Haber Merkezi