Bulgaristan Trakya Üniversitesi, Macaristan Pannonegetem Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden çok sayıda öğrencinin katıldığı eğitim programlarında, sürdürülebilir enerji kaynakları konularında çalışma grupları oluşturuldu. Her bir gruba farklı konular verilerek beyin fırtınası oluşturuldu. Güneş, rüzgâr, jeotermal, biyogaz ve biyokütle enerji kaynakları alanında oluşturulan beyin fırtınalarında hatırı sayılır fikirler ortaya çıktı.

Eğitim programını organize eden Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Demir, proje kapsamında akademisyenleri ve öğrencileri Balıkesir’de ağırlamaktan çok mutlu olduklarını, program kapsamında hem eğitim hem de sürdürülebilir enerji kaynakları alanında çevrede kurulu tesislerde inceleme gezisi yaparak özellikle öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik, üniversite olarak sürdürülebilir enerji kaynakları alanında üçüncü defa Avrupa Birliği projesi yürütüyor olmaktan mutlu olduklarını, proje sonuçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin yararlanmak ve fosil yakıt tüketimini bir şekilde azaltmak gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Kemal Çelik, küresel ısınmayla mücadele alanında yapılan iklim antlaşmalarının günümüze kadar çok etkili olmadığını, sıcaklık artışının devam ettiğini, aşırı fosil yakıt tüketen sanayi ülkelerine sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaları için yaptırım uygulanmasının daha etkili olacağını dile getirdi.

 

Haber Merkezi