Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2022 yılında %59,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.
 
Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2022 yılında %30 oldu
 
Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH' ya oranı 2022 yılında toplam ekonomi için %30 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için %16,3 hanehalkı için %6,7 mali şirketler için %4,3 ve genel devlet için %2,7 oldu.
 
Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2022 yılı için %10,5 oldu
 
Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2021 yılında %11,5 iken 2022 yılında
%10,5 oldu.
 
Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2022 yılında %-5 oldu
 
Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH'nin %0,8'i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da %5 ile net borç alan pozisyonunda oldu.
 
Haber merkezi