Toplam ihracatın %19,4'ünü yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin  %64,2'sini oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %18,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %19,4, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %42,3 oldu.
 
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre; toplam ithalatın %11,3'ünü 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %10,7, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,1 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı %60,9 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin %2,0'ını oluşturdu.
 
İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi
 
Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %55,4'ünü, ithalatın ise %49,5'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %40,6, ithalattaki payı ise %32,4 düzeyinde gerçekleşti.
 
Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler %66,7 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise %89,3 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.
 
Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler %79,3 pay ile öne çıktı. Ticaret sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin payı %30,1'den %28,1'e düşerken, diğer sektöründe büyük ölçekli girişimler %69,2 pay ile önde olmaya devam etti.
 
Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının %45,3'ünü Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yaptı
 
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının %45,3'ünü AB 27 ülkelerine, %14,0'ını Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ve %13,2'sini AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın %61,9'unu sanayi, %35,6'sını ticaret, %2,5'ini ise diğer sektöründeki girişimler yaptı.
 
Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %29,5'ini AB 27 ülkelerinden, %25,4'ünü Diğer Asya ülkelerinden, %18,0'ını ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla %30,4 ile Diğer Asya, %27,6 pay ile AB 27 ülkeleri, ve %23,1 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.
 
İmalat sanayi ürünleri ihracatının %56,9'unu sanayi sektöründeki girişimler yaptı
 
İmalat sanayi ürünleri ihracatının %56,9'unu ana faaliyeti sanayi olan girişimler, %39,5'ini ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise %96,7'sini imalat sanayi ürünleri, %1,4'ünü tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri, %1,4'ünü de madencilik ve taşocakçılığı ürünleri oluşturdu.
 
İmalat sanayi ürünleri ithalatının %48,8'ini sanayi, %41,5'ini ticaret ve %9,8'ini diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının %70,5'ini imalat sanayi ürünleri, %5,4'ünü madencilik ürünleri, %4,4'ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.
 
İhracatın %48,9'u ilk 500 girişim tarafından gerçekleştirildi
 
İhracatın %48,9'unu, ithalatın ise %67,5'ini ilk 500 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın %8,1'ini, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın %20,6'sını gerçekleştirdi.
 
Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı %12,6, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise %12,0 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişiminin payı %20,5, ticaret sektöründe ise %13,1 oldu.
GİRİŞİMLERİN %61,8'İ TEK ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI
 
Girişimlerin %43,4'ü tek ülkeye ihracat yaparken, %16,2'si iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %5,1 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı %59,2 oldu.
 
Girişimlerin %61,8'i, tek ülkeden ithalat yaparken, %16,3'ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı %1,3 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı %61,3 oldu.
 
Haber merkezi