Toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, Genel Sekreter Yardımcıları; Doç. Dr. Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Öğr. Gör. Tanju Güdük, İsmail Ceylan ve fakülte sekreterleri katıldı.
 
Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıda Rektör Prof. Dr. Erenoğlu; “Bugün, üniversitemizin yeni dönemdeki hedeflerine uygun olarak yürütmekte olduğu eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında uluslararasılaşma ve kalite odaklı vizyon ve misyonuna yönelik bir toplantıda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü
 
Üniversitemizin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Uluslararasılaşma, Kalite Odaklı Vizyon ve Misyon Belirledik
 
“Üniversitemiz, 21 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve 45 araştırma merkezi ile 50 binin üzerinde öğrencisi ve 4 binin üzerinde akademik ve idari personeli ile Türkiye'nin önemli yükseköğretim kurumlarından biri. Kuruluşundan bu yana eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında önemli başarılar elde etti. Bu başarıların sürdürülebilir olması ve üniversitemizin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması için, uluslararasılaşma ve kalite odaklı bir vizyon ve misyon belirledik.
 
Uluslararasılaşma vizyonumuz, üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir yükseköğretim kurumu haline gelmesidir. Bu vizyon doğrultusunda, uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı değişim programlarını yaygınlaştırmak, uluslararası işbirliği projeleri yürütmek ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon almak gibi hedefler belirledik.
 
Kalite odaklı vizyonumuz, üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinde dünya standartlarında kaliteyi yakalamasıdır. Bu vizyon doğrultusunda, eğitim-öğretim programlarımızın içerik ve kalitesini sürekli iyileştirmek, araştırma faaliyetlerimizde uluslararası düzeyde rekabetçi olmak ve toplumsal katkı faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde yürütmek gibi hedefler belirledik.
 
Bu hedeflere ulaşmak için, üniversitemiz bünyesinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında;
 
Uluslararası öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı değişim programlarını yaygınlaştırmak için Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi programlara katılımımızı artırıyoruz.
 
Uluslararası işbirliği projeleri yürütmek için yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları imzalıyoruz.
 
Uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon almak için çalışmalarımız devam ediyor.
 
Eğitim-öğretim programlarımızın içerik ve kalitesini sürekli iyileştirmek için eğitim-öğretim programlarımızı gözden geçiriyor ve yeniliyoruz.
 
Araştırma faaliyetlerimizde uluslararası düzeyde rekabetçi olmak için araştırma altyapımızı güçlendiriyor ve araştırmacılarımızın uluslararası yayın ve etkinliklere katılımını teşvik ediyoruz.
 
Toplumsal Katkı Faaliyetleri İçin İş Birliklerimiz Artıyor
 
Toplumsal katkı faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde yürütmek için bölgemizdeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğimizi artırıyoruz.
 
Üniversitemizin Hedeflerine Ulaşmasında İdari Birimlerimiz Etkin ve Verimli Çalışmalı
 
Bu çalışmalar doğrultusunda, üniversitemizin uluslararasılaşmaya ve kalite odaklı vizyonuna ulaşacağına inanıyorum. Bu süreçte, sizlerin desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İdari birimlerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışması, üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.
 
Bu bağlamda sizlerin belirli hususlara dikkat etmenizi rica ediyorum Üniversitemizin uluslararasılaşmaya ve kalite odaklı vizyon ve misyonuna sahip çıkın ve bu vizyon ve misyon doğrultusunda çalışmalarınızda yol gösterici olun.
 
Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli desteği sağlayın.
 
Üniversitemizde çalışan tüm akademik ve idari personel arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirin.”
 
Üniversitemizin Gelişmesi ve Büyümesi İçin Özveri İle Çalışmalıyız
 
Rektör Erenoğlu ÇOMÜ’nün gelişmesi ve büyümesi için büyük bir özveri ile çalışan üniversitemiz yönetici sekreterlerine teşekkür ederek, yönetiminizdeki idari birimlerin de ÇOMÜ’nün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığını vurgulayarak çalışanların motivasyonun önemli olduğuna dikkat çekti ve motivasyon teknikleri konusunda bilgiler aktardı
 
“Hedef Odaklılık Yönetici sekreterlere, üniversitenin uluslararasılaşmaya ve kalite odaklı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadıklarının hatırlatılması, onların motive olmalarına yardımcı olacaktır.
 
Olumlu Geri Bildirim Yönetici sekreterlerin özverili çalışmaları için teşekkür edilmesi, onların yaptıkları işin takdir edildiğini görmelerini sağlayacaktır.
 
 
Güçlendirme Yönetici sekreterlerin, üniversitenin hedeflerine ulaşmak için gerekli desteği sağlayacaklarına dair güven duyulması, onların motivasyonlarını artıracaktır.”
 
Haber Merkezi