Toplantıya; Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Akademik Birim Temsilcileri, Daire Başkanlıkları ve merkezlerden temsilcilerden oluşan planlama ekipleri katıldı.
 
Toplantıda Rektör Erenoğlu; 2024-2028 stratejik planın, ÇOMÜ’nün misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyecek, bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritasını ortaya koyacak önemli bir çalışma olduğunu vurguladı ve şunları söyledi
 
 
“Bu planın hazırlanmasında tüm paydaşlarımızın katılımını önemsiyoruz. Bu nedenle sonraki toplantılarda strateji planlama ekibimize; akademisyen, idari personel, öğrenci ve mezunlarımızdan oluşan geniş bir katılım sağlanacak. Üniversitemizin stratejik planı; eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim alanlarında belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak yol haritamız olacaktır. Bu bağlamda strateji planlama ekibi; üniversitemizin iç ve dış çevresini analiz etmek, üniversitemizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, geleceğe yönelik fırsat ve tehditleri tespit etmek için çalışmalarına başlayacak.”
 
 Bu toplantı ile strateji planlama ekibinin çalışmalarının şekillendirilmesi ve stratejik plan hazırlık programının belirlenmesi çalışmalarının yapılacağını dile getiren Rektör Erenoğlu, “ Bu kapsamda; vizyon, misyon, temel değerler, amaçlar ve hedefler üzerine odak gruplar çalışarak stratejik plânımızın geliştirip güncellenmesine doğrudan katkı sağlayacaklardır” dedi ve toplantının ÇOMÜ için hayırlı olmasını diledi.
 
Haber merkezi