Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde bir süre önce göreve başlayan yeni zabıta memurları, eğitim programına katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Zabıta Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı çevrimiçi eğitime katılan yeni zabıta memurları, görevlerine ilişkin detaylı bilgi edindi.

Haber Merkezi