Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ticaret Bakanlığı olarak, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Du¨zenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş olup, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanmaktadır.
 
Bu kapsamda Bakanlığımızca 6502 sayılı Tu¨keticinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hu¨ku¨mleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Mu¨du¨rlu¨klerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak u¨zere toplam 6.673 firma ve 31.129 u¨ru¨ne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir.
 
Buna ek olarak; 6.5.2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, son dönemde otomotiv sektöru¨ne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9.6.2023 tarihinden itibaren İl Mu¨du¨rlu¨klerince 648 yetkili bayii denetlenmiş bulunmaktadır.
 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri ile u¨retici ve tu¨ketici örgu¨tleri ve perakende sektöru¨ temsilcilerinden (13 u¨ye) oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin olarak:
 
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Tu¨rk lirası idari para cezası kesilmiştir.
 
Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönu¨nde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Mu¨fettişleri ve İl Mu¨du¨rlu¨klerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza u¨st sınırından olmak u¨zere toplamda 66.879.000,00 Tu¨rk lirası idari para cezası verilmiştir.
 
Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Mu¨du¨rlu¨kleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Tu¨rk lirası ve bu¨yu¨k ölçekli iki markete 891.642 Tu¨rk lirası olmak u¨zere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965.945,5 Tu¨rk lirası idari para cezası verilmiştir.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımız Mu¨fettişleri ve İl Mu¨du¨rlu¨klerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulanmıştır.
 
6502 sayılı Tu¨keticinin Korunması Hakkında Kanun’un “Fiyat etiketi” başlıklı 54 u¨ncu¨ maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hu¨ku¨mleri çerçevesinde Bakanlığımız Ticaret İl Mu¨du¨rlu¨kleri ile Belediyeler tarafından 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 25.409 işyerinde 584.953 adet u¨ru¨nden aykırılık tespit edilen 15.894 adet u¨ru¨n için toplam 14.991.883 TL idari para cezası uygulanmıştır.
 
Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele üzerinde titizlikle durduğumuz  konulardan biri olup, vatandaşlarımızın farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve  vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir.”
 
 


Kaynak: Haber Merkezi