Toplantıya Kurul üyeleri Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Millî Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ÇOMÜ Biga İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇTSO Başkan Yardımcısı Ersin Kahraman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vekili Atakan Duru, ÇESOB Genel Sekreteri Vildan Özkan, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.
 
“Engelli Bireylerin İstihdamı ve Mesleki Eğitimi” özel gündemiyle düzenlenen toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararlarının değerlendirilmesinin ardından, İŞKUR tarafından engelli bireylere yönelik sunulan hizmetler ile işgücü piyasası verileri hususunda Kurula bilgi verildi. Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce başvuruları alınan engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyona gönderilecek olan engelli ve eski hükümlü projeleri kurul onayına sunuldu.
 
Toplantıya ilişkin Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı; “İŞKUR Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2023 yılının ilk altı ayında 10.727 açık iş alınırken, 42’si kamu, 5.862’i özel sektörde olmak üzere toplam 5.904 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşenlerin 3.980’i erkek iken, 1.924’ü kadınlardan oluşmaktadır. İşe yerleşenlerin 3.391’i sanayi sektöründe, 2008’i hizmet, 380’i inşaat ve 125’i tarım sektöründe istihdam edildi. Özel sektörde işe yerleştirilenlerin 5.632’si normal statüde iken, 216’sı engelli ve 14’ü eski hükümlüdür. Çanakkale’mizde İŞKUR’a 3’ü engelli ve biri eski hükümlü olmak üzere dört hibe projesi sunulmuştur. 2023 yılında 11.181 iş arayan ile bireysel danışmanlık görüşmesi yapıldı.
 
Toplantıda ayrıca Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yapılan işgücü piyasası araştırma ve anket sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. 2023 yılının ilk altı ayını kapsayan İŞKUR faaliyetleri ile 2023 yılı Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ait denetim raporları kurula sunuldu.
 
Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi, görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.”
 


Kaynak: Haber Merkezi