Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokulu Kalite Güvencesi Komisyonu tarafından, ÇOMÜ’nün ve birimin misyonu çerçevesinde yönetim süreçleri, kalite süreçleri, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanları ile toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik belirlediği hedefleri gerçekleştirebilmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmek amacıyla dış paydaş toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Yenice MYO Müdürü Öğr. Gör. Zeynel Kılıç,İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Avcı, İlçe Emniyet Amiri Emrah Üresin, Yenice MYO Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Özcan Şimşek, Yenice MYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Erhan Seyis ve Yenice Meslek Yüksekokulu Sekreteri Yakup Bayar katıldı. Toplantının açılışını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Zeynel Kılıç, ÇOMÜ’deki kalite ve akreditasyon çalışmalarını aktardığı sunumunda; üniversitelerde yürütülen kalite güvence çalışmalarının amacını, ÇOMÜ’de yürütülen kalite güvencesi politikasını ve bu doğrultuda belirlenen hedefleri, projeleri ve işbirliklerini aktardı. Konuşmasında 2022 yılında alınan akreditasyon belgelerine değinen Kılıç, “Çalışmalarımızı yürütürken dış paydaşlarımızın desteği, görüşleri ve katkıları bizim için çok önemli, bugün bu toplantıda bir araya gelerek çalışma süreçlerimizi sizlere aktaracağız” dedi.

ÇOMÜ’nün bütün birimlerindeki kalite çalışmalarında iç paydaşlar kadar dış paydaş katkısının da çok önemli olduğunu vurgulayan Müdür Kılıç, “Kalite çalışmaları, en küçük birimden en büyük birime kadar herkesin sahip çıkması gereken bir çalışma. Bu bağlamda şehrin dinamiklerini oluşturan kurumların katkıları bizler için çok önemli. İş birliklerinin devamını ve daha da artmasını diliyorum. Toplantıya katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.
Haber Merkez i