Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, “Milli Emlak Genel Tebliği” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi.
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Resmî Gazete’de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği”ne göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi.
 
“HAZİNE TAŞINMAZLARI ÜZERİNDE YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILABİLECEK”
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkândan yararlanmak amacıyla mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sahipleri de başvuruda bulunabilecekler.” denildi.
 
Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihalelere ilişkin açıklamada,  “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecektir.” ibaresi yer aldı.
 
“İHALELERİNİN ONAYINI MÜTEAKİP, YATIRIMCILARA FİİLİ KULLANIMI OLMAKSIZIN BİR YIL SÜRELİ ÖN İZİN VERİLECEK”
 
“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek.” ibaresinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti: “Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.”
 
Açıklamada ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ilave hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği ifade edildi. (Kaynak: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)