Hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.
 
TBMM Genel Kurulu'nda, hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine, maddeler üzerinden devam edildi.  TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılması amacıyla partisinin verdiği araştırması önergesi üzerine konuştu. Purcu, Romanların haklarının yenildiğini savunarak, "Türkiye'nin en yoksul kesiminin hakkı yenir mi? Nasıl Müslümansınız siz, mübarek ramazan ayında nasıl Müslümansınız?" dedi.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Purcu'nun sözlerine tepki gösterdi. Purcu'nun iftira attığını öne süren Elitaş, "Biz sizinle ilgili, senin soydaşlarınla ilgili bir konuda kanun teklifi verdiğimizde imzanı geri çekecek, TBMM'den bir ay süreyle kaçacaksın ve buraya gelip kürsüde iftira edeceksin. Bu, bir milletvekiline yakışan bir iş değildir" açıklamasında bulundu.
Açıklamaların ardından 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
 
TEKLİF KABUL EDİLDİ
 
Hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Buna göre; evim mağdurları için düzenleme yapılacak. Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanabilmesinin önü açılacak. Ayrıca, muhtar maaşları, net asgari ücret tutarının altında kalmayacak şekilde düzenlenecek.
 
Reklam yasağı kararı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden Gelir Vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.
 
Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.
 
Vergi Kanunlarına göre; tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.
 
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak.
 
Tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılacak.
 
Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenlemeler yapılacak. Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim uygulanması öngörülüyor. Hazine taşınmazlarında irtifak hakkı veya kullanma izni, bedellerine ilaveten alınan hasılat payına ilişkin düzenlemeler getirilecek.
 
Önergeyle teklife eklenen madde ile koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini bertaraf için düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda; ticari hayatın devamını sağlamak amacıyla 1 Mart 2020 tarihinden, 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hüküm altına alınacak.
 


Kaynak: DHA