TBMM Genel Kurulunda iç tüzük görüşmeleri tamamlandı. Zaman zaman Genel Kurul salonunda tartışmalar yaşandı. AK Parti ile HDP arasında Kürt tartışması yaşandı. Ayrıca AK Parti ile CHP arasında ise FETÖ tartışması yaşandı. Kanun teklifinin tümü oylandı ve kabul edildi.
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortak teklifi olan iç tüzüğe göre, Genel Kurul’da verilen grup önerilerinde önergeyi veren parti milletvekili 5 dakika, diğer partilerin milletvekilleri ise üçer dakika konuşacak. Genel Kurulun çalışma saatleri de düzenleniyor. Teklif ile Salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00-19.00 saatlerinde çalışan Genel Kurulun, teklifle salı günleri saat 15.00’ten 21.00’e, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00’ten 21.00’e kadar çalışması öngörülüyor.
TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırılıyor. Yoklama, 20 milletvekilinin istemiyle ve görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında, işaretle oylamaya geçilirken istenebilecek. Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve teklifleri açık oylamaya tabi işlerden değilse en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oyla, aksi halde oylamalar ve madde oylamaları işaret oyuyla yapılabilecek. Genel görüşme açılması en az 20 milletvekili tarafından Başkanlıktan bir önergeyle istenebilecek.
Milletvekillerinin TBMM bina, tesis, eklenti ve arazilerine silahla girmesinin, Genel Kurul’da açılabilecek döviz, pankart getirmek kullanmanın önüne geçiliyor. Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, başkanvekillerine, milletvekillerine, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine, anayasal düzene hakaret etmek ve sövme, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında anayasada düzenlenen idari yapısına tanımlamalar yapmaya, Meclis Genel Kurulu ve komisyonlarına silahla girmenin, fiili saldırıda bulunmaya ceza getiriliyor.
Milletvekillerinin bir aylık ödeneği ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilmesi ön görülüyor.


Kaynak: İHA