Çeşitli kadın kuruluşlarının bünyesinde bulunduğu İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, düzenledikleri basın açıklamasıyla  'müftülüklere nikah yetkisi'nin verilmesine yönelik yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. İKBB Koordinatörü Nazan Moroğlu, "Müftülüklere nikah yetkisi çok yönlü anayasa ihlalidir. Medeni kanunun yok sayılmasıdır. Acilen geri çekilmelidir" dedi. 
İKKB ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki merkezinde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İKKB bünyesindeki kadın kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun kadın üyeleri ve avukatların katıldığı toplantıda konuşan avukat Nazan Moroğlu, iktidar tarafından 25 Temmuz'da TBMM'ye sunulan, il ve ilçe müftülüklerrine nikah kıyma yetkisi veren 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik tasarısının acilen geri çekilmesi talep etti.  
"MÜFTÜLÜKLER DİNİ MAKAMLARDIR"
Müftülüklerin dini makamlar olduğunu belirten Moroğlu, "Evlendirme memuru olarak resmi nikah yetkisi verilmesi, laik medeni kanundan vazgeçiştir. Laiklik ilkesi yurttaşların bir arada yaşamasının, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesidir" diye konuştu. 
"HUKUR BİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRACAK" VURGUSU 
Tasarı ile getirilen düzenlemelerin başta Anayasa'nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerini ihlal edeceğini belirten Moroğlu, yasa tasarısı için "Medeni kanunun resmi nikah hükmünü ihlal eden ve ülkemizde hukuk birliğini ortadan kaldıracak niteliktedir" vurgusunu yaptı.  
YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ
Nazan Moroğlu, Anayasa ve Cumhuriyetin niteliklerinin ve medeni kanunun çok yönlü ihlalini içereceğini öne sürdükleri tasarıya ilişkin şöyle konuştu: 
"Yapılmak istenen değişiklik, kamu hizmetinin sadece bir inanca yönelik düzenlenmesi nedeniyle  laiklik ilkesine aykırıdır ve son yıllarda her açıdan ayrıştırılmakta olan toplumun 'nikah' üzerinden de bölünmesine yol açacaktır. Yapılmak istenen değişiklikle çocuk hakları ihlallerine yol açacak kurallar bulunmaktadır. Örneğin, sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların nüfus kaydına sözlü doğum bildirim üzerine kaydedilmesi, anne çocuk sağlığının korunmasız bırakılması göz ardı edilmektedir. İKKB ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, çok yönlü ayrıştırılmakta olan toplumda bir de dinsel referansla kutuplaşmaya yol açacak bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz."
TUSKAN: EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Aydeniz Tuskan da konuşmasında, bütün partilerin kadın milletvekillerinden konunun önemine hassasiyet göstermelerini rica etti. Tuskan, "Bu, Anayasamızın hem eşitlik ilkesine aykırı hem de kadın devrimi bizim Cumhuriyetimizin en önemli konusudur. Medeni kanunla tek eşlilik sistemi getirilmiştir. Bu konuda hassasiyetimizi sürdürerek, bunun dini kişilerin elinde olmasının eşitlik ilkesine sorun yaratacağı kanaatindeyiz.  


Kaynak: DHA