Dün, Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan üst bantta 50 puanlık faiz indirimi kararının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2016 yılı Mayıs ayına ait teknik sunumunu paylaştı. Sunumda orta vadeli enflasyon beklentilerinin yüksek seviyede olduğunu belirten madde dikkat çekti.br / br / Sunumda paylaşılan maddeler şu şekilde sıralandı: “Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. İç talep büyümeye pozitif katkı verirken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. Kurul, sıkı para politikası duruşunun, temkinli makroihtiyati politika çerçevesinin ve Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılmasının ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını değerlendirmektedir. Bu doğrultuda Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.br / br / GSYİH ılımlı ve istikrarlı büyüme eğilimini korumaktadır.br / br / Sanayi üretiminde ılımlı artış eğilimi sürerken dış sipariş göstergelerinde yakın dönemde bir miktar bozulma gözlenmiştir.br / Güven endeksleri oynak bir seyir izlemektedir.br / br / İstihdamdaki istikrarlı artış devam etmektedir.br / br / Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.br / br / Jeopolitik riskler ihracat artışını sınırlamaktadır.br / br / Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki olumlu etkisinin sürmesi beklenmektedir.br / br / Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceği öngörülmektedir.br / br / Cari işlemler açığı finansmanı uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır.br / br / Son dönemde enflasyonda, temelde işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı olarak, belirgin bir düşüş gözlenmektedir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşme sınırlı olmuştur.br / br / İthalat girdi fiyatlarındaki düşük seviyeler, son aylarda enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıları hafifletmiştir.br / br / Yakın dönemde küresel oynaklıklarda bir miktar artış yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarında son haftalarda zayıflama gözlenirken risk primi göstergeleri bir miktar artmıştır.br / br / Sıkı para politikası duruşu, temkinli makroihtiyati politika çerçevesi ve Ağustos ayında yayımlanan yol haritasında belirtilen politika araçlarının etkili bir şekilde kullanılması ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır,br / br / Kurul, sadeleşme yönünde ölçülü bir adım atılmasına karar vermiştir. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin sınırlı olması likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirmektedir.br / br / Getiri eğrisi yataya yakın konumunu korumaktadır.br / br / Sıkı finansal koşullara bağlı olarak tüketici kredisi faiz oranları yüksek seviyelerde seyretmektedir.br / br / Parasal ve finansal koşullardaki sıkılaşma sonucu yıllık kredi büyüme hızlarındaki azalış sürmektedir. Ticari kredilerin tüketici kredilerine göre daha hızlı büyümesi fiyat istikrarına, finansal istikrara ve dengelenme sürecine katkı yapmaktadır".


Kaynak: İHA