Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ocak ayı ’Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre 344 milyon dolar artarak 106,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu dönemde alt kalemler itibarıyla,döviz varlıklarıbir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 89,1 milyar dolara düşmüş,altın cinsinden rezerv varlıklarıyüzde 13,4 oranında artarak 15,9 milyar dolara yükseldi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nınönceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri(döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre 36 milyon dolar artarak 12,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu tutarın 8,1 milyar dolar anapara, 3,9 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,8 milyar dolar bir ay, 1,3 milyar dolar 2-3 ay ve 7,9 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmakta. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 54,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 


Kaynak: İHA