Başbakan Binali Yıldırım imzalı kanun tasarıda, 21. yüzyılın gerçeği olarak kabul edilen havacılık ve uzay sektörünün Türkiye’yi yeni ve ileri teknolojilere taşımasının, bu teknolojileri geliştirmesinin, bunlara sahip olmasının ve bununla ilgili tüm bilim dalları ve sanayi sektörlerinde öncü bir role yükselmesi gibi bir misyonu zorunlu kıldığı belirtildi.
Tasarı ile 2023 yılında dünyanın ilk on büyük ekonomisi içinde olma hedefine uygun olarak, Türkiye’nin misyonunu karşılayabilecek şekilde, uzay ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının, Türkiye Uzay Ajansı adı altında kurulduğu ifade edilerek, gelişmiş ülkelerdeki havacılık ve uzay organizasyonları dikkate alınarak tasarlanan yapının, hızlı, etkin, dinamik ve bağımsız çalışabilmesini teminen ajans şeklinde kurgulandığı kaydedildi.
Tasarı ile çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte olan havacılık ve uzay faaliyetleri koordine edileceği belirtilerek, uzay ve havacılık faaliyetlerinin özel sektörün katılımının sağlanacağı ve ehli ve uzman yerli ve yabancı personelin çalışmasına imkan verecek hukuki altyapının sağlanacağı ifade edildi. 


Kaynak: İHA