Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan “Kamu Personelinin Başarılarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı”na ilişkin olarak kamuoyunda oluşması muhtemel yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesinin faydalı olacağı düşünüldüğü vurgulanarak, “Hazırlanan başarı değerlendirme sistemiyle kamu personelinin çalışma güvencesi daha da güçlendirilmiştir, sistem tamamen açık ve şeffaftır. Amirlerce verilecek puanlar izleme formuna dayanacaktır ve gerekçeli olacaktır. Planlama, geri bildirim ve değerleme aşamaları katılımcı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Astlar, en yakın üstleri tarafından değerlendirildiği gibi, üstler de en yakın astları tarafından değerlendirilecektir. İş arkadaşları ve hizmetten yararlananlar da belirli ölçülerde değerlendirme sistemine dâhil edilmiştir. Dolayısıyla öngörülen sistemde kamu görevlilerinin kaderi sadece amirlerin iki dudağı arasında değildir” denildi.
Hazırlanan tasarıda düşük başarı gösteren personelin öncelikle gelişim planları çerçevesinde hizmet içi eğitime tabi tutulacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“Birincil amaç, başarısız personelin tespit edilen eksikliklerini eğitimle tamamlamaktır. Buna rağmen başarısız olmaya devam eden personel, başarılı olabileceği başka bir görevde veya görev yerinde değerlendirilecektir. Bu durum, hem ilgili personelin lehinedir hem de kamu yararının gereğidir. Devlet memurlarının görevlerine son verilmesi ise söz konusu değildir. Başarılı personelin bu durumu; görevde yükselmelerinde, görevleriyle ilgili kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, yurt dışı görevlendirmelerde, insan kaynakları planlamasının diğer alanlarında değerlendirilecektir. Ayrıca, devlet memurlarına yönelik herhangi bir performans ödemesi öngörülmemektedir." 


Kaynak: İHA